Magdans för nybörjare

Magdans, eller orientalisk dans som det egentligen kallas, är en dansform som har sitt ursprung i norra Afrika och Mellanöstern. Men idag har det spridit sig till över hela världen, och finns i flera olika versioner. Det som kännetecknar magdans är höftrörelserna, det handlar om att röra dem i en åtta.

Dansrörelser i magdans

Det finns ingen universell lära för hur magdans ska se ut. Därför finns det idag olika namn på rörelserna beroende på var man har lärt sig sin koreografi. Men rörelserna brukar kategoriseras in i tre olika rörelser: staccato-rörelser som är taktfasta, snabba och tydliga rörelser; mjuka rörelser där man rör förutom höften även hela kroppen följsamt utefter musikens melodiska linjer; och sist är de små rörelserna som ska skapa djup och textur.

Vem är magdans för?

Magdans är för alla men de flesta klasser är anpassade efter vuxna. De flesta vänder sig också till kvinnor, även om det finns de grupper som börjar acceptera män. Genom att träna orientalisk dans kommer man snart att upptäcka att man får en starkare kroppsuppfattning över rörelser man inte trodde man kunde göra innan, och inte minst ett större självförtroende över sin kropp.

Magdans kommer dock inte från Egypten, som många tror.

Magdansen nu och i framtiden

Det är framför allt i Orienten som magdans sprider sig just nu. Nya influenser från väst börjar alltmer ta sig i uttryck i orientalisk dans i detta område. Det handlar bland annat om att man använder armarna mer dramatiskt för att rama in kroppen, eller att man använder sig av mer hårrörelser, alltså att kasta håret i olika dramatiska rörelser.